User Tools

Site Tools


14216-pygommatius-limbus-la-gi

Pygommatius limbus
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Pygommatius
Loài (species) P. limbus
Danh pháp hai phần
Pygommatius limbus
(Scarbrough & Marascia, 2003)

Pygommatius limbus là một loài ruồi trong họ Asilidae. Pygommatius limbus được Scarbrough & Marascia miêu tả năm 2003.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Pygommatius limbus tại Wikispecies
14216-pygommatius-limbus-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)