User Tools

Site Tools


14217-pygommatius-litoreus-la-gi

Pygommatius litoreus
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Pygommatius
Loài (species) P. litoreus
Danh pháp hai phần
Pygommatius litoreus
Scarbrough & Marascia, 2003

Pygommatius litoreus là một loài ruồi trong họ Asilidae. Pygommatius litoreus được Scarbrough & Marascia miêu tả năm 2003.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Pygommatius litoreus tại Wikispecies
14217-pygommatius-litoreus-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)