User Tools

Site Tools


14220-pygommatius-neglectus-la-gi

Pygommatius neglectus
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Pygommatius
Loài (species) P. neglectus
Danh pháp hai phần
Pygommatius neglectus
(Bromley, 1936)

Pygommatius neglectus là một loài ruồi trong họ Asilidae. Pygommatius neglectus được Bromley miêu tả năm 1936.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Pygommatius neglectus tại Wikispecies
14220-pygommatius-neglectus-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)