User Tools

Site Tools


14221-pygommatius-nicobarensis-la-gi

Pygommatius nicobarensis
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Pygommatius
Loài (species) P. nicobarensis
Danh pháp hai phần
Pygommatius nicobarensis
(Joseph & Parui, 1983)

Pygommatius nicobarensis là một loài ruồi trong họ Asilidae. Pygommatius nicobarensis được Joseph & Parui miêu tả năm 1983.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Pygommatius nicobarensis tại Wikispecies
14221-pygommatius-nicobarensis-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)