User Tools

Site Tools


14222-pygommatius-nilgiriensis-la-gi

Pygommatius nilgiriensis
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Pygommatius
Loài (species) P. nilgiriensis
Danh pháp hai phần
Pygommatius nilgiriensis
(Joseph & Parui, 1989)

Pygommatius nilgiriensis là một loài ruồi trong họ Asilidae. Pygommatius nilgiriensis được Joseph & Parui miêu tả năm 1989.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Pygommatius nilgiriensis tại Wikispecies
14222-pygommatius-nilgiriensis-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)