User Tools

Site Tools


14223-pygommatius-pectinus-la-gi

Pygommatius pectinus
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Pygommatius
Loài (species) P. pectinus
Danh pháp hai phần
Pygommatius pectinus
(Scarbrough & Marascia, 2003)

Pygommatius pectinus là một loài ruồi trong họ Asilidae. Pygommatius pectinus được Scarbrough & Marascia miêu tả năm 2003.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Pygommatius pectinus tại Wikispecies
14223-pygommatius-pectinus-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)