User Tools

Site Tools


14224-pygommatius-porticus-la-gi

Pygommatius porticus
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Pygommatius
Loài (species) P. porticus
Danh pháp hai phần
Pygommatius porticus
(Scarbrough & Marascia, 2003)

Pygommatius porticus là một loài ruồi trong họ Asilidae. Pygommatius porticus được Scarbrough & Marascia miêu tả năm 2003.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Pygommatius porticus tại Wikispecies
14224-pygommatius-porticus-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)