User Tools

Site Tools


14225-pygommatius-renudus-la-gi

Pygommatius renudus
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Pygommatius
Loài (species) P. renudus
Danh pháp hai phần
Pygommatius renudus
(Scarbrough & Marascia, 2003)

Pygommatius renudus là một loài ruồi trong họ Asilidae. Pygommatius renudus được Scarbrough & Marascia miêu tả năm 2003.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Pygommatius renudus tại Wikispecies
14225-pygommatius-renudus-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)