User Tools

Site Tools


14226-pygommatius-scinius-la-gi

Pygommatius scinius
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Pygommatius
Loài (species) P. scinius
Danh pháp hai phần
Pygommatius scinius
(Oldroyd, 1972)

Pygommatius scinius là một loài ruồi trong họ Asilidae. Pygommatius scinius được Oldroyd miêu tả năm 1972.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Pygommatius scinius tại Wikispecies
14226-pygommatius-scinius-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)