User Tools

Site Tools


14228-pygommatius-strigiatus-la-gi

Pygommatius strigiatus
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Pygommatius
Loài (species) P. strigiatus
Danh pháp hai phần
Pygommatius strigiatus
(Scarbrough & Marascia, 2003)

Pygommatius strigiatus là một loài ruồi trong họ Asilidae. Pygommatius strigiatus được Scarbrough & Marascia miêu tả năm 2003.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Pygommatius strigiatus tại Wikispecies
14228-pygommatius-strigiatus-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)