User Tools

Site Tools


14290-quarto-centen-rio-la-gi

Quarto Centenário là một đô thị thuộc bang Paraná, Brasil. Đô thị này có diện tích 321,875 km², dân số năm 2007 là 4927 người, mật độ 14,3 người/km².[1][2]

  1. ^ I dati sono presi dalle tabelle delle singole voci
  2. ^ Dalla lista è esclusa la capitale, São Luís
14290-quarto-centen-rio-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)