User Tools

Site Tools


14325-quixeramobim-la-gi

Quixeramobim là một đô thị thuộc bang Ceará, Brasil. Đô thị này có diện tích 3275,838 km², dân số năm 2007 là 67903 người, mật độ 20,73 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng.
14325-quixeramobim-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)