User Tools

Site Tools


14341-radenci-la-gi

Radenci là một khu tự quản (tiếng Slovenia: občine, số ít – občina) trong vùng Pomurska của Slovenia. Radenci có diện tích 34.1 km2, dân số là theo điều tra ngày 31 tháng 3 năm 2002 là 5265 người. Thủ phủ khu tự quản Radenci đóng tại Radenci[1].

14341-radenci-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)