User Tools

Site Tools


14346-radovljica-la-gi

Radovljica là một khu tự quản (tiếng Slovenia: občine, số ít – občina) trong vùng Gorenjska của Slovenia. Radovljica có diện tích 118.7 km2, dân số là theo điều tra ngày 31 tháng 3 năm 2002 là 18164 người. Thủ phủ khu tự quản Radovljica đóng tại Radovljica[1].

14346-radovljica-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)