User Tools

Site Tools


14375-ramanella-la-gi

Ramanella
RamanellaVariegataTop.jpg
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Chordata
Lớp (class) Amphibia
Bộ (ordo) Anura
Họ (familia) Microhylidae
Chi (genus) Ramanella
Rao & Ramanna, 1925[1]
Các loài

Xem trong bài.

Ramanella là một chi động vật lưỡng cư trong họ Nhái bầu, thuộc bộ Anura. Chi này có 9 loài và 44% bị đe dọa hoặc tuyệt chủng.[2]

  1. ^ Rao, C. R. N. & Ramanna, B, S. (1925) On a new genus, of the Family Engystomatidae (Batrachia). Proc, Zool. Soc. London: 587-97.
  2. ^ “Danh sách lưỡng cư trong sách Đỏ”. IUCN. Truy cập ngày 3 tháng 7 năm 2012. 
14375-ramanella-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)