User Tools

Site Tools


14406-raulcortesia-lanosus-la-gi

Raulcortesia lanosus
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Raulcortesia
Loài (species) R. lanosus
Danh pháp hai phần
Raulcortesia lanosus
Artigas, 1970

Raulcortesia lanosus là một loài ruồi trong họ Asilidae. Raulcortesia lanosus được Artigas miêu tả năm 1970.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Raulcortesia lanosus tại Wikispecies
14406-raulcortesia-lanosus-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)