User Tools

Site Tools


14412-razkri-je-la-gi

Razkrižje là một khu tự quản (tiếng Slovenia: občine, số ít – občina) trong vùng Pomurska của Slovenia. Razkrižje có diện tích 9.8 km2, dân số là theo điều tra ngày 31 tháng 3 năm 2002 là 1215 người. Thủ phủ khu tự quản Razkrižje đóng tại Razkrižje[1].

14412-razkri-je-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)