User Tools

Site Tools


14417-reburrus-kochi-la-gi

Reburrus kochi
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Reburrus
Loài (species) R. kochi
Danh pháp hai phần
Reburrus kochi
Meijere, 1913

Reburrus kochi là một loài ruồi trong họ Asilidae. Reburrus kochi được Meijere miêu tả năm 1913.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Reburrus kochi tại Wikispecies
14417-reburrus-kochi-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)