User Tools

Site Tools


14440-reminasus-ephippium-la-gi

Reminasus ephippium
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Reminasus
Loài (species) R. ephippium
Danh pháp hai phần
Reminasus ephippium
Macquart, 1855

Reminasus ephippium là một loài ruồi trong họ Asilidae. Reminasus ephippium được Macquart miêu tả năm 1855.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Reminasus ephippium tại Wikispecies
14440-reminasus-ephippium-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)