User Tools

Site Tools


14453-reserva-do-igua-u-la-gi

Reserva do Iguaçu là một đô thị thuộc bang Paraná, Brasil. Đô thị này có diện tích 834,232 km², dân số năm 2007 là 7383 người, mật độ 8,6 người/km².[1][2]

  1. ^ I dati sono presi dalle tabelle delle singole voci
  2. ^ Dalla lista è esclusa la capitale, São Luís
14453-reserva-do-igua-u-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)