User Tools

Site Tools


14471-rhabdogaster-cinerascens-la-gi

Rhabdogaster cinerascens
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Rhabdogaster
Loài (species) R. cinerascens
Danh pháp hai phần
Rhabdogaster cinerascens
Wulp, 1899

Rhabdogaster cinerascens là một loài ruồi trong họ Asilidae. Rhabdogaster cinerascens được Wulp miêu tả năm 1899.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Rhabdogaster cinerascens tại Wikispecies
14471-rhabdogaster-cinerascens-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)