User Tools

Site Tools


14472-rhabdogaster-cuthbertsoni-la-gi

Rhabdogaster cuthbertsoni
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Rhabdogaster
Loài (species) R. cuthbertsoni
Danh pháp hai phần
Rhabdogaster cuthbertsoni
Londt, 2006

Rhabdogaster cuthbertsoni là một loài ruồi trong họ Asilidae. Rhabdogaster cuthbertsoni được Londt miêu tả năm 2006. Loài này phân bố ở vùng nhiệt đới châu Phi.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Rhabdogaster cuthbertsoni tại Wikispecies
14472-rhabdogaster-cuthbertsoni-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)