User Tools

Site Tools


14473-rhabdogaster-flavidus-la-gi

Rhabdogaster flavidus
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Rhabdogaster
Loài (species) R. flavidus
Danh pháp hai phần
Rhabdogaster flavidus
Lindner, 1973

Rhabdogaster flavidus là một loài ruồi trong họ Asilidae. Rhabdogaster flavidus được Lindner miêu tả năm 1973.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Rhabdogaster flavidus tại Wikispecies
14473-rhabdogaster-flavidus-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)