User Tools

Site Tools


14474-rhabdogaster-gracilis-la-gi

Rhabdogaster gracilis
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Rhabdogaster
Loài (species) R. gracilis
Danh pháp hai phần
Rhabdogaster gracilis
Engel & Cuthbertson, 1937

Rhabdogaster gracilis là một loài ruồi trong họ Asilidae. Rhabdogaster gracilis được Engel & Cuthbertson miêu tả năm 1937.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Rhabdogaster gracilis tại Wikispecies
14474-rhabdogaster-gracilis-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)