User Tools

Site Tools


14476-rhabdogaster-oldroydi-la-gi

Rhabdogaster oldroydi
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Rhabdogaster
Loài (species) R. oldroydi
Danh pháp hai phần
Rhabdogaster oldroydi
Lindner, 1973

Rhabdogaster oldroydi là một loài ruồi trong họ Asilidae. Rhabdogaster oldroydi được Lindner miêu tả năm 1973.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Rhabdogaster oldroydi tại Wikispecies
14476-rhabdogaster-oldroydi-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)