User Tools

Site Tools


14477-rhacholaemus-antigenes-la-gi

Rhacholaemus antigenes
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Rhacholaemus
Loài (species) R. antigenes
Danh pháp hai phần
Rhacholaemus antigenes
Walker, 1849

Rhacholaemus antigenes là một loài ruồi trong họ Asilidae. Rhacholaemus antigenes được Walker miêu tả năm 1849.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Rhacholaemus antigenes tại Wikispecies
14477-rhacholaemus-antigenes-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)