User Tools

Site Tools


14478-rhacholaemus-variabilis-la-gi

Rhacholaemus variabilis
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Rhacholaemus
Loài (species) R. variabilis
Danh pháp hai phần
Rhacholaemus variabilis
Hermann, 1907

Rhacholaemus variabilis là một loài ruồi trong họ Asilidae. Rhacholaemus variabilis được Hermann miêu tả năm 1907.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Rhacholaemus variabilis tại Wikispecies
14478-rhacholaemus-variabilis-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)