User Tools

Site Tools


14480-rhadinosoma-calderense-la-gi

Rhadinosoma calderense
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Rhadinosoma
Loài (species) R. calderense
Danh pháp hai phần
Rhadinosoma calderense
Artigas, 1970

Rhadinosoma calderense là một loài ruồi trong họ Asilidae. Rhadinosoma calderense được Artigas miêu tả năm 1970.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Rhadinosoma calderense tại Wikispecies
14480-rhadinosoma-calderense-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)