User Tools

Site Tools


14481-rhadinus-amicorum-la-gi

Rhadinus amicorum
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Rhadinus
Loài (species) R. amicorum
Danh pháp hai phần
Rhadinus amicorum
Richter, 1966

Rhadinus amicorum là một loài ruồi trong họ Asilidae. Rhadinus amicorum được Richter miêu tả năm 1966. Loài này phân bố ở vùng Cổ Bắc giới.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Rhadinus amicorum tại Wikispecies
14481-rhadinus-amicorum-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)