User Tools

Site Tools


14484-rhadinus-salinus-la-gi

Rhadinus salinus
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Rhadinus
Loài (species) R. salinus
Danh pháp hai phần
Rhadinus salinus
Lehr, 1984

Rhadinus salinus là một loài ruồi trong họ Asilidae. Rhadinus salinus được Lehr miêu tả năm 1984. Loài này phân bố ở vùng Cổ Bắc giới.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Rhadinus salinus tại Wikispecies
14484-rhadinus-salinus-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)