User Tools

Site Tools


14485-rhadinus-turkestanicus-la-gi

Rhadinus turkestanicus
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Rhadinus
Loài (species) R. turkestanicus
Danh pháp hai phần
Rhadinus turkestanicus
Lehr, 1984

Rhadinus turkestanicus là một loài ruồi trong họ Asilidae. Rhadinus turkestanicus được Lehr miêu tả năm 1984. Loài này phân bố ở vùng Cổ Bắc giới.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Rhadinus turkestanicus tại Wikispecies
14485-rhadinus-turkestanicus-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)