User Tools

Site Tools


14488-rhathimomyia-nitidula-la-gi

Rhathimomyia nitidula
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Rhathimomyia
Loài (species) R. nitidula
Danh pháp hai phần
Rhathimomyia nitidula
Lynch & Arribálzaga, 1882

Rhathimomyia nitidula là một loài ruồi trong họ Asilidae. Rhathimomyia nitidula được Lynch & Arribálzaga miêu tả năm 1882.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Rhathimomyia nitidula tại Wikispecies
14488-rhathimomyia-nitidula-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)