User Tools

Site Tools


14497-rhipidocephala-angustior-la-gi

Rhipidocephala angustior
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Rhipidocephala
Loài (species) R. angustior
Danh pháp hai phần
Rhipidocephala angustior
Oldroyd, 1966

Rhipidocephala angustior là một loài ruồi trong họ Asilidae. Rhipidocephala angustior được Oldroyd miêu tả năm 1966.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Rhipidocephala angustior tại Wikispecies
14497-rhipidocephala-angustior-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)