User Tools

Site Tools


14499-rhipidocephala-obscurata-la-gi

Rhipidocephala obscurata
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Rhipidocephala
Loài (species) R. obscurata
Danh pháp hai phần
Rhipidocephala obscurata
Oldroyd, 1966

Rhipidocephala obscurata là một loài ruồi trong họ Asilidae. Rhipidocephala obscurata được Oldroyd miêu tả năm 1966. Loài này phân bố ở vùng nhiệt đới châu Phi.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Rhipidocephala obscurata tại Wikispecies
14499-rhipidocephala-obscurata-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)