User Tools

Site Tools


14500-rhipidocephala-semitestacea-la-gi

Rhipidocephala semitestacea
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Rhipidocephala
Loài (species) R. semitestacea
Danh pháp hai phần
Rhipidocephala semitestacea
(Loew, 1863)

Rhipidocephala semitestacea là một loài ruồi trong họ Asilidae. Rhipidocephala semitestacea được Loew miêu tả năm 1863.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Rhipidocephala semitestacea tại Wikispecies
14500-rhipidocephala-semitestacea-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)