User Tools

Site Tools


14503-riach-o-do-bacamarte-la-gi

Riachão do Bacamarte là một đô thị thuộc bang Paraíba, Brasil. Đô thị này có diện tích 38,369 km², dân số năm 2007 là 4071 người, mật độ 106,1 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng
14503-riach-o-do-bacamarte-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)