User Tools

Site Tools


14504-riach-o-do-jacu-pe-la-gi

Riachão do Jacuípe là một đô thị thuộc bang Bahia, Brasil. Đô thị này có diện tích 1199,201 km², dân số năm 2007 là 32425 người, mật độ 22,7 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng.
14504-riach-o-do-jacu-pe-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)