User Tools

Site Tools


14505-riach-o-do-po-o-la-gi

Riachão do Poço là một đô thị thuộc bang Paraíba, Brasil. Đô thị này có diện tích 39,067 km², dân số năm 2007 là 4460 người, mật độ 114,2 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng
14505-riach-o-do-po-o-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)