User Tools

Site Tools


14511-riacho-de-santo-ant-nio-la-gi

Riacho de Santo Antônio là một đô thị thuộc bang Paraíba, Brasil. Đô thị này có diện tích 91,322 km², dân số năm 2007 là 1406 người, mật độ 15,4 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng
14511-riacho-de-santo-ant-nio-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)