User Tools

Site Tools


14512-riacho-dos-cavalos-la-gi

Riacho dos Cavalos là một đô thị thuộc bang Paraíba, Brasil. Đô thị này có diện tích 264,027 km², dân số năm 2007 là 7031 người, mật độ 26,6 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng
14512-riacho-dos-cavalos-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)