User Tools

Site Tools


14513-riacho-dos-machados-la-gi

Riacho dos Machados là một đô thị thuộc bang Minas Gerais, Brasil. Đô thị này có diện tích 1308,545 km², dân số năm 2007 là 9392 người, mật độ 6,7 người/km².[1][2]

  1. ^ I dati sono presi dalle tabelle delle singole voci
  2. ^ Dalla lista è esclusa la capitale, São Luís
14513-riacho-dos-machados-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)