User Tools

Site Tools


14525-ribeir-o-claro-la-gi

Ribeirão Claro là một đô thị thuộc bang Paraná, Brasil. Đô thị này có diện tích 632,782 km², dân số năm 2007 là 11223 người, mật độ 17,7 người/km².[1][2]

  1. ^ I dati sono presi dalle tabelle delle singole voci
  2. ^ Dalla lista è esclusa la capitale, São Luís
14525-ribeir-o-claro-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)