User Tools

Site Tools


14528-ribeir-o-do-pinhal-la-gi

Ribeirão do Pinhal là một đô thị thuộc bang Paraná, Brasil. Đô thị này có diện tích 375 km², dân số năm 2007 là 13666 người, mật độ 36,4 người/km².[1][2]

  1. ^ I dati sono presi dalle tabelle delle singole voci
  2. ^ Dalla lista è esclusa la capitale, São Luís
14528-ribeir-o-do-pinhal-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)