User Tools

Site Tools


14559-rio-azul-la-gi

Rio Azul là một đô thị thuộc bang Paraná, Brasil. Đô thị này có diện tích 629,739 km², dân số năm 2007 là 13702 người, mật độ 21,4 người/km².[1][2]

  1. ^ I dati sono presi dalle tabelle delle singole voci
  2. ^ Dalla lista è esclusa la capitale, São Luís
14559-rio-azul-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)