User Tools

Site Tools


14563-rio-bonito-la-gi

Rio Bonito là một đô thị thuộc bang Rio de Janeiro, Brasil. Đô thị này có diện tích 462,176 km², dân số năm 2007 là 53039 người, mật độ 114,8 người/km².[1][2]

  1. ^ I dati sono presi dalle tabelle delle singole voci
  2. ^ Dalla lista è esclusa la capitale, São Luís
14563-rio-bonito-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)