User Tools

Site Tools


14564-rio-branco-do-iva-la-gi

Rio Branco do Ivaí là một đô thị thuộc bang Paraná, Brasil. Đô thị này có diện tích 385,595 km², dân số năm 2007 là 3986 người, mật độ 8,8 người/km².[1][2]

  1. ^ I dati sono presi dalle tabelle delle singole voci
  2. ^ Dalla lista è esclusa la capitale, São Luís
14564-rio-branco-do-iva-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)