User Tools

Site Tools


14565-rio-branco-do-sul-la-gi

Rio Branco do Sul là một đô thị thuộc bang Paraná, Brasil. Đô thị này có diện tích 814,361 km², dân số năm 2007 là 32815 người, mật độ 37,7 người/km².[1][2]

  1. ^ I dati sono presi dalle tabelle delle singole voci
  2. ^ Dalla lista è esclusa la capitale, São Luís
14565-rio-branco-do-sul-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)