User Tools

Site Tools


14568-rio-claro-la-gi

Rio Claro là một đô thị thuộc bang Rio de Janeiro, Brasil. Đô thị này có diện tích 841,39 km², dân số năm 2007 là 18122 người, mật độ 21,5 người/km².[1][2]

  1. ^ I dati sono presi dalle tabelle delle singole voci
  2. ^ Dalla lista è esclusa la capitale, São Luís
14568-rio-claro-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)