User Tools

Site Tools


14584-rio-espera-la-gi

Rio Espera là một đô thị thuộc bang Minas Gerais, Brasil. Đô thị này có diện tích 239,688 km², dân số năm 2007 là 6594 người, mật độ 27,4 người/km².[1][2]

  1. ^ I dati sono presi dalle tabelle delle singole voci
  2. ^ Dalla lista è esclusa la capitale, São Luís
14584-rio-espera-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)