User Tools

Site Tools


14596-rio-pardo-la-gi

Rio Pardo là một đô thị thuộc bang Rio Grande do Sul, Brasil. Đô thị này có diện tích 2050,531 km², dân số năm 2007 là 37803 người, mật độ 18,44 người/km².[1][2]

  1. ^ I dati sono presi dalle tabelle delle singole voci
  2. ^ Dalla lista è esclusa la capitale, São Luís
14596-rio-pardo-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)